Jontefonden

Om

Jontefonden – en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller har genomfört en transplantation, och deras syskon.

Vill du vara med och sprida vårt budskap? Köp våra produkter här!
Kontakt: info@jontefonden.se