Betalningssätt

Betalning sker via bankgiro, plusgiro eller swish, men glöm inte att uppge ordernummer vid betalning. Betalning måste ske innan leverans påbörjas.

Betalningsvillkor

Jontefonden tar inte ansvar för eventuella skatter eller tullavgifter som tillkommer vid leveranser utanför Sverige.

Leveransvillkor

Alla beställningar inom Sverige levereras inom 6-10 arbetsdagar efter det betalning erhållits. Avvikelser kan förekomma. I sådana fall kontaktar vi kunden. Jontefonden kan inte hållas ansvarig att leverera slutsåld eller utgången produkt. Fraktkostnaden syns alltid i varukorgen.

Leveransförsening

Om leveransförsening av någon anledning uppstår kommer vi att kontakta kunden. Givetvis kommer vi att göra allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. Du som kund har dock rätt att häva köp vid omfattande leveransförsening.

Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning, exempelvis om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss. Jontefonden förbehåller sig rätten att friskriva sig från ersättning till kund vid sådana situationer eller vid leveransförsening.

Viktigt! I sällsynta fall slarvar posten bort brev och paket. Dessa ersätter vi inte.

Personuppgiftspolicy

De uppgifter du förser oss med i samband med en order ligger lagrat på sådant sätt i vårt ekonomisystem att de ej kan komma utomstående till del. Vi lämnar ej vidare uppgifter du förser oss med i någon form annat än där det krävs för att effektuera din order, alternativt där detta har direkt relevans till de varor du köpt. Detta innebär att vi inte säljer, hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat än för det syfte som de ursprungligen lämnats.

Garanti

Vi vill att alla våra kunder ska bli 100% nöjda med deras köp. Om du får problem med en produkt kontakta oss på info@jontefonden.se

Reservation

Jontefonden reserverar sig mot felaktigheter i innehåll och prislista på webbsidan.